Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz

Napisał: Komentarze praktyczne

Autorem książki z prawa medycznego jest prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz z Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego obrotu gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uznany specjalista i autor licznych publikacji z prawa medycznego.
Praca przedstawia prawo medyczne w nowym systemie opieki zdrowotnej – prawa pacjenta do leczenia w Polsce w NFZ i na obszarze Unii Europejskiej oraz obowiązki lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej; ponadto: ogólne podstawy i przesłanki odpowiedzialności cywilnej lekarza, personelu medycznego i zakładu, jak i poszczególne przypadki odpowiedzialności, odpowiedzialność gwarancyjną i ubezpieczeniową za szkody przy leczeniu i wypadki medyczne, oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez leki.
Rozdział 2 napisał dr Marcin Śliwka. Prawo do leczenia w państwach Unii Europejskiej według prawa unijnego.
Książka skierowana jest do każdego zainteresowanego Czytelnika, a zwłaszcza do lekarzy, sędziów, adwokatów, radców prawnych, studentów prawa i medycyny.
Spis treści:

- Prawa pacjenta i obowiązki lekarzy
- Prawo do leczenia w Polsce i w Unii Europejskiej
- Odpowiedzialność cywilna lekarza
- Odpowiedzialność cywilna pielęgniarki, położnej, personelu medycznego
- Odpowiedzialność cywilna zakładu leczniczego
- Odpowiedzialność gwarancyjna i ubezpieczeniowa
- Kompensacja szkód ze zdarzeń medycznych
- Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez leki. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz W komentarzu szczegółowo zostały omówione zasady:
uzyskiwania prawa wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej,
wykonywania tych zawodów,
kształcenia zawodowego oraz podyplomowego.
Książka jest czymś więcej niż tylko analizą treści przepisów, zawiera zbiór fundamental­nych zasad dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej; zasad, które są uniwersalne i obowiązują niezależnie od formy prawnej wykonywania tych zawodów. Komentarz oparty jest także na analizie orzecznictwa oraz zagadnień wynikających z praktyki wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.